Toepassingen

CFD, of computational fluid dynamics, is een veelzijdige simulatietechniek. De modellen geven inzicht in stroming, warmteoverdracht, en verschillende fenomenen die daarmee samenhangen. CFD heeft ruime toepassingen en is in sommige domeinen een onmisbaar instrument geworden. Neem contact met ons op indien u voor uw toepassing een CFD-consultant wenst in te schakelen.

 

CFD in de procesindustrie

De chemische en metallurgische industrie vertrouwen op CFD voor het oplossen van problemen of het optimaliseren van ontwerpen. Enkele voorbeelden:

CFD van reactoren

De menging in een reactor wordt geëvalueerd met CFD voor verschillende scenario’s. Het toevoegen van schotten (baffles) en het aanpassen van de vorm van de roerder (impeller) of het vat kan veel verschil maken. CFD is hierbij cruciaal om de mengtijden te vergelijken en dode zones te detecteren.

CFD van gasbehandeling

De behandeling van gassen met naverbranders en filters zorgt voor een zuivere luchtemissie naar de atmosfeer. Voor een naverbrander wordt nagegaan of de verblijftijden voldoende lang zijn en de temperaturen hoog genoeg. Voor filters, precipitators, cyclonen, e.d. wordt nagegaan of de stofdeeltjes optimaal verwijderd worden en hoe het drukverlies verminderd kan worden.

CFD van branders

Het ontwerp of de optimale plaatsing van branders vraagt een gedetailleerd inzicht in de verbranding (combustion model). Verschillende modellen voor vooraf gemengde gassen (premix) of voor aparte lucht- of zuurstofinvoer zorgen dat de warmte op de juiste plek wordt gegenereerd in het model.

CFD voor energieconversie

CFD van windmolens

Hierbij wordt de opbrengst van de windmolen berekend in functie van de vorm van de wieken. Ook de interactie tussen verschillende windturbines kan worden bekeken.

CFD van turbines

Ook hier kan de optimale vorm en opeenvolging van schoepen worden bekeken. Ook omgekeerd kunnen pompen en ventilatoren worden geoptimaliseerd.

CFD van boilers

CFD in de bouwkunde

CFD van ventilatie

CFD van windbelasting

CFD van waterbelasting in rivieren

CFD componenten

CFD maakt gebruik van verschillende componenten om tot een zo realistich mogelijk resultaat te komen:

Flowvergelijking, inclusief turbulentiemodel (bijv. RANS k-epsilon, k-omega, of LES)

Reactiemodel, bijv. voor verbranding of chemische reacties zoals Fischer-Tropsch

Warmteoverdracht, modellen voor convectie, geleiding, en straling

 

Strategie bij CFD-berekeningen voor ontwerp

Met CFD bekomt u inzicht in de stroming in uw proces, en kan u aanpassingen aan het ontwerp doorrekenen. De invloed van een designbeslissing kan zo worden geëvalueerd vooraleer de installatie of het apparaat wordt gebouwd. Eveneens wordt vaak voor bestaande installaties bekeken welke aanpassingen het effectiefst zijn, dit binnen de bestaande ruimte of andere beperkingen, zoals beschikbare druk.

CFD specialisten tot uw dienst

Vertrouw op onze specialisten om de geometrie te modelleren op basis van uw tekeningen of CAD-files, de randvoorwaarden te specifiëren, de resultaten te interpreteren, en met praktische aanbevelingen te komen. In overleg bepalen wij mogelijke aanpassingen op basis van uw of onze ideeën en ervaring, om tot een optimaal resultaat te komen. Onze specialisten bedienen Vlaanderen en omstreken en zijn ook internationaal gereputeerd. Wij bedienen dus Brussel, Gent, Leuven, Antwerpen, Kortrijk, Brugge, Hasselt, Genk, Mechelen, enzovoort met CFD-berekeningen.